Zanim zagrasz


Zanim zagrasz w Wybory wydrukuj i o ile to potrzebne poskejaj lub powycinaj wydruki. Ponadto do gry potrzebna będzie przynajmniej 1  zwykła kostka sześcienna (od 1 do 6 oczek) oraz żetony poparcia. Ja do tego celu używam monet 1, 2 i 5 groszy. Każdy grosz reprezentuje 1% popracia w kampanii. W sumie ich wartość musi wynosić 100 - bo elektoratu może być najwyżej 100% :) Dodatkowo będziesz potrzebował zabawowej gotówki. Można do tego celu użyć pieniędzy z innych gier planszowych lub wydrukować własne. Wzory tych banknotów można zobaczyć tutaj.

Zasady gry


1. Gracze zaczynają z 600 000 zł gotówki i 1% poparciem.

2. Przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki gracze ustalają kolejność wybierania miejscowości rodzinnych i poruszania się. Zaczyna osoba, która wyrzuciła najwięcej oczek na kostce, a po niej pozostałe w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

3. Wybór miejscowości rodzinnej wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 10x wartość Kampanii Wyborczej w tej miejscowości. W zamian za to gracz stając w mieście rodzinnym i innych tego typu (wielkości) otrzymuje bez względu na wynik rzutu kostką największe poparcie (musi jednak opłacić Kampanię Wyborczą) a jego przeciwnicy muszą w tej miejscowości zapłacić podwójną wartość Kampani, aby mogli ją przeprowadzić normalnie. Jeśli nie zapłacą to stracą 3% poparcia. Jeśli kilku graczy pochodzi z tego samego typu miejscowości to stając na tego typu polach muszą płacić podwójną wartość Kapanii Wyborczej, ale zyskują tam zawsze maksymalne poparcie.

4. Gracze poruszają się po polach zgodnie z ruchem wskazówek zegara o tyle pól, ile wyrzucili na 1 kostce.

5. Gracze na polu, na którym się zatrzymali, mogą poprowadzić Kapanię Wyborczą płacąc odpowiednią sumę lub nic nie płacić i stracić 2% poparcia.

6. Osoba, której w trakcie gry spadnie poparcie do 0% lub mniej odpada z gry.

7. Pieniądze można zyskać tylko ze zdarzeń losowych lub gdy ruch kończy się na polu "Wizyta u skarbnika". W tym ostatnim przypadku gracz otrzymuje w gotówce 10 000 zł x liczba oczek wyrzuconych na kostce.

8. Jeśli kandydata nie stać lub nie chce opłacić odpowiedniego działania w Prasie, Radiu lub Telewizji to traci 1% poparcia.

9. Wygrywa ta osoba, która po określonym czasie gry (np: 60 min) posiada największe poparcie lub gdy odpadli pozostali kandydaci.

Zasady te wydrukowane są również na planszy.